Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6-2019 - Happy Children's day

Anh ngữ quốc tế Bingo chung vui cùng các em nhân ngày quốc thế thiếu nhi 1/6/2019 - Happy Children's Day 2019.